Telefon: +372 606 38 80 / E-post: info@metroprint-media.com
 
 

Om företaget

Metroprint Systems är ett digitaltryckföretag grundat 2001 med estniskt kapital. Skandinavien och de baltiska länderna är våra största marknader. Vår årliga omsättning uppgår till cirka 2,5 miljoner euro. Vi har 27 anställda och trycker nästan 300 000 m²  skrifter. Vi har varje år ökat produktionen, som i sin tur  givit möjlighet att se optimistiskt på framtiden med bättre service till våra kunder. Vi kompletterar kontinuerligt vår maskinpark och är noggranna med att utveckla personalen –  basen för våra framsteg. Vårt mål är att vara ett av de tre största företagen inom branschen i Skandinavien och de baltiska länderna. 

 
 
 
Gör en beställning Gör en förfråga